top of page

Video feedback- een krachtig leermiddel

Wat betekent video feedback in mijn coachings en trainingen?
Je leert het meest wanneer je ziet wat je doet.
Tijdens de trainingen en de coachings staat de camera stand-by en zal elke deelnemer worden gefilmd tijdens het spreken.
Na afloop kijken we samen naar de video-beelden en werken we volgens het principe: bouw verder op je sterke punten. Je minder sterke punten zijn ook goed zichtbaar, maar de ervaring is dat deze snel verdwijnen wanneer je ze hebt gezien op beeld.

Video feedback is een zeer krachtige trainings-tool!

bottom of page